PARTICIPA

Per a no superposar espais i repetir treball ja fet, s’està impulsant una estructura de participació comú des d’on poder aportar al desenvolupament dels diferents projectes i plans existents al barri. Aquests són els espais proposats:

  • Espais PRESENCIALS d’informació i participació

COMISSIÓ DE SEGUIMENT POLÍTICO – CIUTADANA
INTERLOCUCIÓ AMB ADMINISTRACIÓ / SUPERVISIÓ / TRANSPARÈNCIA
Espai d’interlocució entre la ciutadania i els polítics. Aquesta Comissió es manté informada de la marxa i desenvolupament de les diferents accions i plans existents al barri. És una peça essencial exercint de supervisora de la negociació en certs moments claus, la qual vetllarà per garantir la transparència i la rendició de comptes. REUNIONS: Cada 3 mesos aprox.

ESPAIS DE CONCLUSIONS I ACORDS – Assemblees / Tallers –
PRESA DE DECISIONS / PRIORITZACIÓ
Els grups de treball convoquen aquestos espais (tres o quatre vegades a l’any) per a debatir i pendre decisions. També es prioritzen les accions més urgents i les propostes de treball a mitjà i llarg termini. REUNIONS: En moments de pressa de desicions.

GRUPS DE TREBALL
ELABORACIÓ DE PROPOSTES / DEBAT / REFLEXIÓ / FORMACIÓ
Grups que sorgeixen segons necessitats o interessos. Poden ser: grups que ja estan treballant al barri, grups entorn a les operacions de l’EDUSI, meses sectorials (educació, cultura, urbanisme, vivenda,..) o segons temes concrets (convivència, gentrificació,..).

A dies d’ara, els grups que s’ha decidit impulsar són: G1. ESPAI PÚBLIC I MEDI AMBIENT, G2. INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ, G3. HABITATGE, G4. TREBALL I FORMACIÓ, G5. CONVIVÈNCIA.

REUNIONS: Auto-gestionats amb suport.

GRUP MOTOR
DINAMITZACIÓ / INFORMACIÓ / FORMACIÓ / TROBADA GRUPS DE TREBALL
Grup de persones que treballen de forma continuada, implicades i que es responsabilitzen de part del procés. Obert a noves incorporacions. Aquest conjunt de persones són alhora font d’informació i nucli del procés. El grup motor juntament amb l’equip tècnic, fan la seua labor transversal d’animar a tots i superar bloquejos o problemes de coordinació. Punt de trobada del equips de treball. REUNIONS: de forma periòdica (15 dies)

  • Espais VIRTUALS d’informació i participació

PLAN CABANYAL-CANYAMELAR
web: http://www.plancabanyal.es  /  facebook: Plan Cabanyal-Canyamelar, S.A. / mail: info@plancabanyal.es

PLA ESPECIAL CABANYAL-CANYAMELAR
web: http://www.pecplaespecial.wordpress.com  /  facebook: Pla Especial del Cabanyal- Canyamelar  /  mail: pec.plaespecial@gmail.com

EDUSI 3C
web: http://www.vacabanyal.org  (pendent d’actualitzar) /  mail: vacabanyal@gmail.com

estructura participacio presencial-virtual_mod (GM)

Anuncios